Formiranje eksperimentalnih parcela

U okviru projekta „Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” formirane su eksperimentalne parcele u Trebaljevo kod Kolašina.
Posađeno je nekoliko vrsta – pored lincure zasađena su i sledeće vrste: ehinacea, bijeli slez, kamilica i neven.
Parcele će se koristiti za istraživačke posjte i terenska ispitivanja. Zasad gajene lincure će biti upoređen sa lincurom iz prirode koja je uz dozvolu Agencije za zaštitu prirode ubrana sa područja Bjelasice, Durmitora i Sinjavine (po dva korijena sa svakog lokaliteta).
NVO Natura se već pet godina bavi uzgojem lincure tako da svake godine vratimo više stotina komada lincure u prirodu. Time se obnavlja ova ugrožena i rijetka vrsta.

Parcele su zasađene uz stručni nadzor dr Jasmine Balijagić.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobre u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.