Entries by Mikan Medenica

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem) Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je: Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako broj lica sa […]

Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta: Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14); Pravilnik o […]

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

  Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (»Službeni list CG«, br.49/08,73/10 i 39/11), uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Ovim Zakonom je propisano, da […]

Vodič kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

  U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine, kao i druga međunarodna dokumeta utiču na podizanje svijesti i pozitivnom razmišljanju o mogućnostima, sposobnostima i problemima tih lica. Takođe, i evropske integracije utiču […]

Motivaciona radionica za poslodavce

U Kolašinu je u petak, 6. maja održana motivaciona radionica za poslodavce. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Grant šemom dodjeljuju se […]

Motivaciona radionica za lica sa invaliditetom

  U Kolašinu je u četvrtak, 5. maja održana motivaciona radionica za lica sa invaliditetom. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Grant […]

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Andrijevici

U Andrijevici je 14.04.2022. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, Organizacije civilnog društva iz Andrijevice su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Andrijevica, kao i o mogućnostima […]

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Beranama

U Beranama je 23.03.2022. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, Organizacije civilnog društva iz Berana su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Berane, kao i o mogućnostima […]

Ljekovito bilje sjevera Crne Gore

NVO Natura je u okviru projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” objavila knjigu Ljekovito bilje sjevera Crne Gore. Autorka je Dr Jasmina Balijagić sa saradnicama: Mr Sanidom Arslanović i Mr Daniroma Zoronjić. Knjigu možete preuzeti na sledećem linku: ljekovito-bilje-sjevera-crne-gore-webb Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje […]

Mini sajam ljekovitog bilja i pčelinjih proizvoda

Mini sajam ljekovitog bilja i pčelinjih proizvoda održan je u okviru projekta Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa u Kolašinu od 27.12.2021. do 02.01.2022. godine. Svoje proizvode izložilo je 15- ak proizvođača. Mini sajam je organizovan u okviru Novogodišnjeg bazara u Kolašinu. Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje […]