Posts

Zajednički novac – zajednička odgovornost

U sklopu projekta ”Zajednički novac – zajednička odgovornost” koji Natura sprovodi uz podršku Institut alternativa , protekla dva dana smo održali zanimljv trening za predstavnike NVO i građanskih aktivista iz Kolašina na temu praćenja lokalne javne potrošnje. Govorili smo o tome kako se planira i realizuje budžet opštine kao i koji su to modeli kojima nevladine organizacije i građani mogu djelovati i uticati kada je javna potrošnja u opštini u pitanju. Koje su to sve zakonske mogućnosti, alati i načini na koje se može uticati na proces donošenja odluka na lokalnom nivou a koje se tiču planiranja i potrošnje lokalnih finansija
Takođe smo zajedno sa našim ekspertkinjama analizirali i Nacrt Odluke o budžetu Opštine Kolašin za 2019 godinu, što je svakako izazvalo posebnu pažnju učesnika te će određen broj sugestija biti upućen lokalnoj samoupravi tokom javne rasprave koja je upravo u toku.
Naš projekat je podržan na konkursu za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori a u sklopu implementacije projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ . Ovaj projekat sprovodi Institut Altnernativa, u partnerstvu sa Institutom za javne finansije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom javne uprave.
Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo u okviru IPA 2016 i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.