Povodom 22. aprila, međunarodnog Dana Zemlje, NVO Natura je u saradnji sa lokalnom upravom Kolasin nastavila aktivnosti obnavljanja drvoreda u užem gradskom jezgru.