• O nama

    Vjerujemo u ono što radimo. O nama najbolje govori rezultati koje smo postigli i ljudi s kojima sarađivali.

NVO Natura je formirana 25. juna 2002. god. sa misijom da se bavi rješavanjem ekoloških problema u regionu kroz konkretne aktivnosti na terenu, proces javnog zastupanja i promociju održivog razvoja.

Vizija Udruženja  je:  Netaknuta priroda u srcu Crne Gore. Učinimo da tako i bude.

Misija Udruženja je: NVO Natura teži da kroz realizaciju programa podizanja svijesti građana, pomoći drugim nevladinim organizacijama, kao i promocijom održivog razvoja, podstakne aktivnije učešće pojedinaca u procesima odlučivanja o razvoju regiona a posebno u zaštiti i unapređenju životne sredine.

NVO Natura djeluje u sledećim oblastima:

  • Promocija održivog razvoja,
  • Zaštita i unapređenje kvaliteta prirodnih resursa ,kao preduslova poboljšavanja kvaliteta života,
  • Javno zastupanje,
  • Zaštita rijeka i ostalih vodotoka, zaštita šuma i ekosistema u njima,
  • Razvoj komunalne higijene u funkciji očuvanja čistoće urbanog područja, rijeka , jezera i    šuma,
  • Promocija proširenja i unapređenja zaštićenih područja,
  • Izdavačka djelatnost.
© Copyright - NVO Natura - Kolašin