Javni radovi u Kolašinu

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Biroom rada Kolašin realizuje dva javna rada na području kolašinske opštine:

  • Uređenje Park šume Dulovine i Sportske zone u Kolašinu
  • Uređenje Botaničke bašte Dulovine i rad na eksperimentalnim parcelama lincure u Kolašinu

Ovih dana su nastavljeni radovi u Sportskoj zoni u Kolašinu, kao na eksperimentalnim parcelama lincure u Trebaljevu, i to na održavanju leja, održavanju staza, plijevljenju i dr. Takođe, radovi su nastavljeni i u Botaničkoj bašti Dulovine.

.

Osposobljavanje za konkretno zanimanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu

NVO Natura realizuje projekat ”Osposobljavanje za konkretno zanimanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

U okiru projekta održali smo radionice sa zainteresovanim licima sa invaliditetom kao i sa potencijalnim poslodavcima.

Jednodnevnom radionicom lica sa invaliditetom iz Kolašina su dobila neophodne informacije o o njihovim pravima kada su rad i zapošljavanje u pitanju, pravnoj regulativi iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Radionicom za poslodavce predstavnicima poslodavaca iz Kolašina pružili smo neophodne informacije o mogućnostima i sposobnostima lica sa invaliditetom, prezentovali pravnu regulativu iz oblasti zapošljavanja lica sa invaliditetom, procedure, kao i zakonske beneficije i mogućnosti za poslodavce koji žele da zaposle ova lica.