Seminar o ljekovitom bilju

Foto: Iva Rajović

NVO Natura je u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” 31. marta i 1. aprila u Kolašinu organizovala seminar o ljekovitom bilju za potencijalne i postojeće uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja sa sjevera Crne Gore

Dvodnevni seminar su vodile iskusne predavačice iz oblasti ljekovitog bilja, profesorke Zagorka Kalović i Erna Kolić iz Pljevalja. Sem osnovnih infomacija o ljekovitom bilju sa sjevera Crne Gore, učesnici i učesnice su imale priliku da se upoznaju i sa načinima prerade ljekovitogt bilja, najkomercijalnijim vrstama i zakonskom regulativom u ovoj oblasti dok je poseban fokus bio na plantažno gajenje ljekovitog bilja kao i osobenostima marketinga i prodaje ovih proizvoda.

Kao što smo već informisali učesnice i učesnike, u maju će se održati i praktična radionica gdje će učesnici seminara imati priliku da se u praksi upoznaju sa načinima plantažnog gajenja ljekovitog bilja na oglednim parcelama u Rasadniku Uprave za šume u Trebaljevu. Tom prilikom učesnicima će biti podijeljene sadnice lincure u cilju zasnivanja zasada na svojim imanjima.

Ono što posebno ističemo je da su većinu od 20 učesnika seminara sa područja opština Kolašin, Mojkovac i Pljevlja činile žene što nas posebno raduje.

Projekat “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2(ReLOaD2)

ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, među kojima je i Kolašin (u okviru klastera Tara). #ReLOaD #ReLOaDMNE #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans