Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori

Foto: Aaron Burden

NVO Natura je počela sa realizacijom projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” koji je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd #Evropska kuća ME4EU

Šta su Arhus centri?

Degradacija životne sredine, trka za prirodnim resursima i klimatske promjene mogu da ugroze političku stabilnost. Sa druge strane, dobro upravljanje životnom sredinom i saradnja pomažu da se izgradi povjerenje. U tome pomažu Arhus centri tako što uključuju građane, vlade i privatni sektor u dijalog o izazovima koji se odnose na životnu sredinu.

Šta rade arhus centri?

Arhus centri pomažu vladama u sprovođenju Arhuske konvencije kao i građanima u boljem razumijevanju i ostvarivanju prava navedenih u toj konvenciji. Arhus centri obezbjeđuju platforme na kojima se javne institucije, lokalne uprave, organizacije civilnog društva i privatni sektor zajedno bave problemima životne sredine u svojim mjestima i traže rešenja.

Centri predstavljaju most između građana i državnih organa, a to postižu sprovođenjem niza aktivnosti.