Entries by Mikan Medenica

Kako zaposliti lice sa invaliditetom

U smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavci su pravna i fizička lica i organi i organizacije koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore i lokalne samouprave. Poslodavac koji zapošljava lice sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, svojim aktom može utvrditi radno mjesto za zapošljavanje lica sa invaliditetom i na to […]

Zapošljavanje lica sa invaliditetom

  Zapošljavanje Lice sa invaliditetom zapošljava se pod opštim ili posebnim uslovima, u skladu sa zakonom. Zapošljavanje lica sa invaliditetom pod opštim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca bez prilagođavanja poslova, odnosno radnog mjesta, a zapošljavanje ovih lica pod posebnim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca uz prilagođavanje poslova, odnosno radnog mjesta i zapošljavanje u […]

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Plavu

U Plavu je, u prostorijama Izviđačke čete Prokletije realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, Organizacije civilnog društva iz Plava su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Plav, […]

Monitoring posjeta

  Monitoring posjeta predstavnika Zavoda za zapošljavanje NVO Natura u okviru projekta Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Predstavnici Zavoda su upoznati sa tokom projekta, obišli su firme u kojima je zaposleno pet lica […]

Pružanje pravne podrške

Pružanje pravne podrške osobama sa invaliditetom i poslodavcima u ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Nakon odrađenog kursa računara obavljeni su razgovori sa angažovanim licima i pružena im je  pravna podrška iz ostvarivanja njihovih prava NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na […]

Kurs za pisanje projekata

U okviru projekta Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom U Kolašinu je održan kurs za pisanje projekata. Zainteresovana lica sa invaliditetom su upoznata sa načinima kako da napišu kvalitetan predlog projekta, koje su im […]

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja Mjere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju lica sa invaliditetom su: informisanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje; • posredovanje u zapošljavanju; • profesionalna orijentacija; • finansiranje zarade pripravnika; • podrška samozapošljavanju; • obrazovanje i osposobljavanje odraslih; • javni rad; • stipendiranje i • druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti,odnosno […]

Prava lica sa invaliditetom

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanje. Za ostvarivanje ovih prava koriste se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti nezaposleno lice sa invaliditetom, koje se zbog umanjene radne sposobnosti ne može uspješno uključiti u […]

Javni radovi u Kolašinu – 2022.

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Biroom rada Kolašin realizuje još jedan javni rad na području kolašinske opštine. U okviru javnog rada organizuju se aktivnosti na uređenju zelenih površina i hortikulture u samom gradu, kao i radovi na eksperimentalnim parcelama lincure i drugog ljekovitog bilja u rasadniku Uprave za šume – […]

Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

NVO Natura je u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja prolaze proces obuke u trajanju od dva mjeseca. Tokom dva mjeseca angažovana lica će […]