Entries by Mikan Medenica

Održivi razvoj i zemljište

Piše: Bojana Živković Zemljište je dinamički sistem koji ima mnogo funkcija i pruža podršku celokupnom ekosistemu. Takođe, zemljište ima ključnu ulogu u osiguranju održivog razvoja, podjednako u komponenti zaštite životne sredine, socijalnoj i ekonomskoj komponenti. Kako bi zemljište vršilo svoje mnogobrojne funkcije, neophodno je održati njegov kvalitet na onom nivou koji je u tom cilju […]

Uređenje pješačkih staza

  U četvrtak, 25.06. uređene su tri pješačke staze u Kolašinu,  i to: Centar grada – Barutana – Durutovac- Kukunovac – Lokva,- Dulovine – Centar grada; Centar grada – Bašanje Brdo; Centar grada – Radigojno. Sve tri staze  polaze od centra grada, odnosno donjeg trga, gdje je  postavljena tabla sa ucrtanom mapom na kojoj postoji […]

Uticaj pejzažne arhitekture na životnu sredinu

Piše: Radenka Kolarov     Tek u poslednjih nekoliko decenija pejzažna arhitektura je postala jedna od vodećih profesija koja se bavi složenim ekološkim problemima. Ranih tridesetih godina prošlog veka pejzažne arhitekte bile su uključene uglavnom u projekte manjih razmera, ali se sa vremenom i novonastalim ekološkim okolnostima, njihov uticaj povećao. Ranije, pejzažne arhitekte igrale su […]

5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Autor Bojana Živković   Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se ove godine pod sloganom „Vreme je za prirodu“. Ovaj događaj koristi se kao jedan od glavnih načina na koje organizacija UN širom sveta razvija svest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akciju. U duhu ovog praznika, donosioci odluka spremniji su za potpisivanje […]

Vratimo prirodu u naše živote!

Autor Bojana Živković   Evropska komisija je 20. maja objavila važan dokument – Strategiju biodiverziteta EU do 2030. „Vratimo prirodu u naše živote”, kojom se predlažu konkretni koraci kako da se biodiverzitet Evrope do 2030. godine počne oporavljati. Istog dana doneta je i Strategija za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem „Od njive do […]

22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta

Autorka: Bojana Živković Biodiverzitet (biološka raznolikost) se najčešće doživljava samo kao širok spektar različitih mikroorganizama, biljnih i životinjskih vrsta, ali on uključuje i genetičke razlike unutar svake vrste i raznolikosti ekosistema koji su domaćini različitih oblika interakcija među svojim članovima. Ujedinjene nacije 20 godina obeležavaju 22. maj kao Međunarodni dan biodiverziteta i možemo primetiti da […]

Dan Planete Zemlje

  50 godina uspeha i štete: Najveća dostignuća i problemi u borbi za očuvanje prirode Danas se obeležava 50. Dan planete Zemlje. Pogledajte sa kojim izazovima se borila Zemlja, šta je sve postignuto, a kakve štete su načinjene…   PRVI DAN ZEMLJE – 1970. Dvadeset drugog aprila oko 20 miliona  ljudi defilovalo je ulicama SAD […]

Radionice za pisanje projekata

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom održana je radionica za pisanje projekata. Zainteresovana lica sa invaliditetom su upoznata sa načinima kako da napišu kvalitetan predlog projekta, koje su im […]

Pet lica zasnovalo radni odnos

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, pet lica je zasnovalo radni odnos na šest mjeseci kod poznatog poslodavca. Pet lica je zaposleno nakon što su kod istih poslodavaca prošli […]

26. januar – Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

Piše: Bojana Živković   Prva Konferencija UN o životnoj sredini održana u Stokholmu 1972. godine bila je zamajac koji je pokrenuo društvo na globalnom nivou da deluje u pravcu menjanja svesti o stanju u životnoj sredini, o načinu korišćenja resursa, zagađivanju i njegovim posledicama i potrebi da se spreči dalje degradiranje životne sredine. Na ovoj […]