Entries by Mikan Medenica

Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” danas je u Kolašinu održana radionica čija je tema bila ” Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha ”. Na radionici je učesnicima prezentovan sam značaj donošenja plana upravljanja kvalitetom vazduha, trenutna situacija kada je kvalitet vazduha u pitanju i uticaj na zdravlje ljudi. Takođe je predstavljen […]

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Gusinju

  U Gusinju je, u Skupštinskoj sali Opštine Gusinje realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, Organizacije civilnog društva iz Gusinja su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini […]

Seminar o ljekovitom bilju

NVO Natura je u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” 31. marta i 1. aprila u Kolašinu organizovala seminar o ljekovitom bilju za potencijalne i postojeće uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja sa sjevera Crne Gore Dvodnevni seminar su vodile iskusne predavačice iz oblasti ljekovitog bilja, profesorke Zagorka Kalović i Erna Kolić iz […]

Uspješno završen projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

Projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu uspješno je završen. NVO Natura je u okviru ovog projekta koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja su prošla obuku u trajanju od dva mjeseca. Tokom […]

Porodično – pravna zaštita lica sa invaliditetom

Podrška porodici lica s invaliditetom, njeno osnaživanje i edukacija, osim u centrima za socijalni rad na teritoriji opštine na kojoj korisnik ima prebivalište, obezbjeđuje se kod poslodavca i kod nadležnih organa i službi i podrazumijeva pravo na određene benefite, primanja i usluge, postupak i uslove za ostvarivanje ovih prava. Benefiti i prava koja roditelji mogu […]

Sastanak sa predstavnicima Eko fonda

Kao jedan od rezultata održane obuke na temu ”Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori ” je i ovaj sastanak koji je održan sa predstavnicima Eko Fonda, Arhus Centara i nevladinih organizacija Natura, Breznica i Ozon a na kome se razgovaralo o konkrenim modalitetima saradnje između […]

Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori”, 17-og i 18-tog februara NVO Natura je organizovala dvodnevnu obuku u Bijelom Polju na temu ”Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori ”. Obuka je obuhvatila teme poput: ostvarivanja ljudskih prava u okviru Arhuske konvencije, mjesto […]

Arhuska konvencija

  Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine usvojena je 25. juna 1998. u danskom gradu Arhus (Århus) na Četvrtoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“. Stupila je na snagu 30. oktobra 2001. godine. Cilj Arhuske konvencije je […]

Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori

NVO Natura je počela sa realizacijom projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” koji je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat […]

Kako zaposliti lice sa invaliditetom

U smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavci su pravna i fizička lica i organi i organizacije koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore i lokalne samouprave. Poslodavac koji zapošljava lice sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, svojim aktom može utvrditi radno mjesto za zapošljavanje lica sa invaliditetom i na to […]