Entries by Mikan Medenica

Resursni centar za organizacije civilnog društva  – faza III

Počela je nova faza realizacije projekta Resursni centrar za organizacije civilnog društva  – faza III Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizacijama, udruženjima i neformalnim grupama pružati usluge korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu. Pravo […]

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje. Cilj istraživanja Osnovni cilj ovog istraživanja jeste pružanje uvida i mogućnost da na osnovu dobijenih informacija (rezultata istraživanja) saznamo u kojoj mjeri su građani opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i […]

Sadnja na gradskim i zelenim površinama

NVO Natura je počela sa pripremom i sadnjom na gradskim i zelenim površinama i urbanom jezgru grada sadnicama koje je donirala firma KIPS. Akcija će trajati tokom decembra jer postoji značajan broj sadnica. Sadnja je organizovana u saradnji sa OOpština Kolašin– Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i Sekretarijatom za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, […]

Pošumljavanje

NVO Natura uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency) sprovodi akciju pošumljavanja na terenu Oćibe kraj Kolašina a u okviru projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Eko-DRR.

Zaštita Mrtvice – prilika za prirodu i ljude – Okrugli sto

  U Kolašinu je održan okrugli sto u organizaciji nevladinih organizacija Eko-tim i Natura, uz podršku globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy, sa ciljem doprinosa postupku proglašenja Mrtvice sa okolinom zaštićenim područjem a na način da se osigura da proces bude participativan, transparentan i inkluzivan.   Poseban fokus događaja bio je na informisanju […]

Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” danas je u Kolašinu održana radionica čija je tema bila ” Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha ”. Na radionici je učesnicima prezentovan sam značaj donošenja plana upravljanja kvalitetom vazduha, trenutna situacija kada je kvalitet vazduha u pitanju i uticaj na zdravlje ljudi. Takođe je predstavljen […]

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Gusinju

  U Gusinju je, u Skupštinskoj sali Opštine Gusinje realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, Organizacije civilnog društva iz Gusinja su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini […]

Seminar o ljekovitom bilju

NVO Natura je u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” 31. marta i 1. aprila u Kolašinu organizovala seminar o ljekovitom bilju za potencijalne i postojeće uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja sa sjevera Crne Gore Dvodnevni seminar su vodile iskusne predavačice iz oblasti ljekovitog bilja, profesorke Zagorka Kalović i Erna Kolić iz […]