Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori”, 17-og i 18-tog februara NVO Natura je organizovala dvodnevnu obuku u Bijelom Polju na temu ”Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori ”.

Obuka je obuhvatila teme poput: ostvarivanja ljudskih prava u okviru Arhuske konvencije, mjesto i uloga nevladinih organizacija u primjeni Arhuske konvencije, odnosu sa lokalnom samoupravom u tom procesu, učešće javnosti/nevladinih organizacija u procesima donošenja odluka i kreiranju politika. Učesnici su takođe imali i praktične vježbe tokom kojih su zajednički pripremali građanske inicijative koristeći odgovarajuće modele i dokumenta.

Obuci su prisustvovali predstavnici Arhus centara iz Crne Gore kao i nevladinih organizacija, uglavnom sa sjevera Crne Gore koji žele da se uključe u proces implementacije ekološke regulative u Crnoj Gori i daju u budućnosti lični doprinos u oblasti zaštite životne sredine.

Predavači su bili Aleksandar Perović i Goran Đurović, NVO aktivisti sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

Projekat ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd 🇲🇪 🇪🇺 #Evropska kuća ME4EU