Ljetnji studentski kamp ljekovitog bilja

U okviru realizacije projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” koji realizuje NVO Natura u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore – Biotehničkim fakultetom u Bijelom Polju, u Kolašinu je od 26-30.05. organizovan ljetnji studentski kamp ljekovitog bilja na kome su učestvovali studenti Biotehničkog fakulteta iz Bijelog Polja.
Na kampu je učestvovalo preko 20 osoba od kojih je bilo 15 studenata Biotehničkog fakulteta.
Prvog dana učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tehnologijom gajenja ljekovitog bilja na oglednim parcelama koje je formirala NVO Natura u saradnji sa Biotehničkim fakultetom u okviru Rasadnika Uprave za šume u Kolašinu.
Narednih dana kamp je realizovan na obroncima planina Bjelasice, a učesnici su posjetili i Nacionalni park Biogradska gora i Botaničku baštu Dulovine.
Pored toga učesnici kampa se se sastali sa više sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja sa teritorije Kolašina, Mojkovca i Bijelog Polja gdje su u razgovoru sa njima dobili određene informacije na koji način oni sakupljaju ljekovito bilje, koje proizvode od njega prave i vrijeme kada vrše branje ljekovitog bilja.
Kamp je pratila Dr Jasmina Balijagić sa Biotehničkog fakulteta koja je održala i radionicu na temu Kalendar branja ljekovitog bilja.
Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” se realizuje u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Radionica u Dragovića Polju o zaštiti šuma

NVO Natura je organizovala i treću radionicu za đake na temu zaštite šuma i opasnosti od požara i to u Osnovnoj školi Vojin Čepić u Dragovića Polju..

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađene su sadnice trešnje, šljive, kruške i ribizle koje je obezbijedila NVO Natura.

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.

Radionica u Barama Kraljskim o zaštiti šuma

NVO Natura nastavlja organizaciju radionica za đake na temu zaštite šuma i opasnosti od požara. Ovoga puta bili smo u Osnovnoj školi Dr Radoslav Jagoš Vešović u Barama Kraljskim.

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađene su sadnice trešnje, šljive, kruške i ribizle koje je obezbijedila NVO Natura.

 

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju

šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.

Radionica u Međuriječju o zaštiti šuma

NVO Natura je organizovala radionicu za đake Osnovne škole Međuriječje u opštini Kolašin na temu zaštite šuma i opasnosti od požara.

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađeno osam sadnica (trešnje, šljive, kruške i ribizle).

Sadnice je obezbijedila NVO Natura

 

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.

Sastanak sa dekanicom Biotehničkog fakulteta

U okviru realizacije projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” koji realizuje NVO Natura u saradnji sa Univerzizteom Crne Gore – Biotehničkim faklultetom u Podgorici je održan sastanak sa dekanicom Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarkom Marković i dr Jasminom Balijagić. Sastanku je u ime NVO Natura prisustvovao Milan Mikan Medenica.

Sumirani su rezultati projekta u prethodnom periodu i dogovorene su aktivnosti za naredni period. Dogovorena je nabavka vrijedne opreme za Biotehnički fakultet i  izražena je spremnost za dalje unapređenje saradnje. Zaključeno je da je saradnja između nevladinih organizacija i naučnih institiucija kao dobar model za realizaciju projekata.

Inače, projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Akcija pošumljavanja

NVO Natura je organizovala akciju pošumljavanja zajedno sa Upravom za šume Crne Gore, Opštinom Kolašin – Sekretarijat zaštite životne sredine, Ski centrom 1600 i NVO Sinjavinski maraton.

Sadnice smrče su posađene u neposrednoj blizini ski centra 1600 i katuna Vranjak.

Ova akcija je dio projekta „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost“ koji NVO Natura realizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne gore kao i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara

Pored ove aktivnosti NVO Natura je realizovala akciju prikupljanja dvije tone šišarki četinara koje su predate rasadniku u Kolašinu kojim gazduje Uprava za šume Crne Gore. Šišarke su sakupljene sa teritorija opština Plav, Pljevlja, Žabljak i Kolašin. U daljem tretmanu u rasadniku iz šišarki će biti izdvojeno sjeme koje će služiti za proizvodnju sadnica četinara u narednom periodu.

U okviru projekta započeto je i snimanje kratkog edukativnog filma o problemima izazivanja šumskih požara, zaštite šuma, važnosti pošumljavanja.

Planirane su i edukativne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola o uzgoju i zaštiti šumskog fonda sa akcentom na zaštitu šuma od požara i one će se realizovati kada to bude moguće zbog situacije izazvane korona virusom.

 

Biće odštampan i edukativni liflet na temu zaštite šuma koji će biti podijeljen učenicima i građanima.

Zeleno preduzetništvo za održivi razvoj na sjeveru Crne Gore

                                          

 

NVO Natura realizuje projekat Zeleno preduzetništvo za održivi razvoj na sjeveru Crne Gore. Projekat je podržan od Američke ambasade u Podgorici na konkursu za male grantove i realizuje se u partnerstvu sa NVO Građanska inicijativa mladih iz Rožaja. Ekspertsku podršku projektu pruža Biotehnički fakultet iz Bijelog Polja.

Projekat ima za cilj poboljšanje uslova za zapošljavanje na sjeveru Crne Gore kroz proizvodnju ljekovitog bilja i šumskog voća.

U okviru projekta održane su obuke na temu proizvodnja, prerada i komercijalna upotreba ljekovitog bilja i šumskih proizvoda.

Takođe, održane su radionice na terenu sa temom pokretanja vlastite proizvodnje ljekovitog bilja. Radionicama je prisustvovalo više desetina uglavnom nezaposlenih lica iz Kolašina, Mojkovca, Andrijevice, Bijelog Polja i Rožaja. Obzirom na tešku epidemiološku situaciju radionice su održane u manjim grupama uz sve preporučene mjere zaštite.

U završnoj fazi projekta je izvršena podjela sadnica bobičastog voća sa dokazanim ljekovitim svojstvima – borovnice i aronije. U narednom periodu biće izvršena podjela određene količine sadnica lincure kao jedne od najljekovitijih biljnih vrsta sa ovih prostora koja je u prirodi ugrožena ali i zaštićena i njena eksploatacija je zabranjena. Lincura se može uspješno plantažno gajiti što predstavlja veliku šansu za razvoj pojedinačnih proizvodnji u seoskim domaćinstvima na sjeveru Crne Gore. Pored ekonomskih benefita za lokalno stanovništvo gajenjem licnure bi se smanjio prirtisak na samoniklu populaciju što bi dovelo do obnavljanja staništa lincure na terenima gdje je vjekovima uspijevala.

NVO Natura je formirala ogledne parcele lincure u okviru Rasadnika Uprave za šume u Kolašinu i u proteklih pet godina sprovodila aktivnosti proizvodnje lincure, vraćanja određenog broja sadnica u prirodu kao i podjele određenog broja sadnica zainteresovanim licima u svrhu započinjanja gajenja lincure na svojim posjedima.

Na radionicama su eksperti na praktičnim primjerima pokazali polaznicima kako se mogu zasnovati parcele za uzgoj aronije, borovnice i drugog bobičastog voća pogodnog za gajenje na ovim prostorima kao i kako zasnovati parcele zasada lincure za plantažno gajenje. Pored lincure se mogu gajiti i druge biljne vrste sa ljekovitim svojstvima koje mogu biti značajni izvor prihoda za lokalno stanovništvo. Ovi zasadi lincure i drugih biljnih vrsta kao što su ehinacea, bijeli slez, neven, kamilica, služe i za praktičnu nastavu studentima Biotehničkog fakulteta iz Bijelog Polja.

Natura sa partnerima će i u narednom periodu pokloniti pažnju promociji uzgoja ljekovitog bilja i bobičastog voća.

Uređenje pješačkih staza

 

U četvrtak, 25.06. uređene su tri pješačke staze u Kolašinu,  i to:
Centar grada – Barutana – Durutovac- Kukunovac – Lokva,- Dulovine – Centar grada;
Centar grada – Bašanje Brdo;
Centar grada – Radigojno.

Sve tri staze  polaze od centra grada, odnosno donjeg trga, gdje je  postavljena tabla sa ucrtanom mapom na kojoj postoji QR kod, koji se može skenirati telefonom, a zatim i preuzeti pomenute mape.

Uredjenje staza se realizuju volonteri NVO Sinjavinski maraton i NVO Natura, kao i radnici angažovani putem lokalnih javnih radova koje realizuje NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne gore i Biroom rada Kolašin.

Sve ove aktivnosti se realizuju u saradnji i uz podršku Turističke organizacije Kolašin, koja je pripremila i odgovarajući promotivni materijal.

Formiranje eksperimentalnih parcela

U okviru projekta „Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” formirane su eksperimentalne parcele u Trebaljevo kod Kolašina.
Posađeno je nekoliko vrsta – pored lincure zasađena su i sledeće vrste: ehinacea, bijeli slez, kamilica i neven.
Parcele će se koristiti za istraživačke posjte i terenska ispitivanja. Zasad gajene lincure će biti upoređen sa lincurom iz prirode koja je uz dozvolu Agencije za zaštitu prirode ubrana sa područja Bjelasice, Durmitora i Sinjavine (po dva korijena sa svakog lokaliteta).
NVO Natura se već pet godina bavi uzgojem lincure tako da svake godine vratimo više stotina komada lincure u prirodu. Time se obnavlja ova ugrožena i rijetka vrsta.

Parcele su zasađene uz stručni nadzor dr Jasmine Balijagić.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobre u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa

 

Posebno nam je zadovoljstvo da najavimo realizaciju projekta ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” odobrenog u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta CG Opšti cilj projekta je ”Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori” dok je specifični cilj ”Unapređenje uzgoja, prerade i prodaje ljekovitog bilja kroz naučna istraživanja, izgradnju kapaciteta i poboljšanu saradnju sa poslovnim sektorom” U narednih 18 mjeseci koliko će projekat trajati, želimo da doprinesemo da proizvodnja i prerada ljekovitog bilja na sjeveru Crne Gore bude podignuta na jedan veći nivo a uz maksimalno poštovanje životne sredine i načela održivog razvoja. Ono što je takođe značajno je da ćemo tokom ovog projekta angažovati i troje istraživača koji će imati priliku da se dodatno stručno osposobe a i da sa naučne strane daju svoj doprinos razvoju zelene ekonomije u Crnoj Gori. Svakako smo planirali i dosta drugih zanimljivih i važnih aktivnosti o kojima ćemo vas redovno informisati.