Studijska posjeta sakupljača, odgajivača i prerađivača ljekovitog bilja laboratoriji Biotehničkog fakulteta

 

U okviru projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” koji NVO Natura realizuje u saradnji sa Biotehničkim fakultetom iz Bijelog Polja organizovana je studijska posjeta sakupljača, odgajivača i prerađivača ljekovitog bilja laboratoriji Biotehničkog fakulteta.

Posjeta je imala za cilj upoznavanje sa naučno-istraživačkim radom Biotehničkog fakulteta kao i sa procesima i opremom laboratorije.

Dr Jasmina Balijagić je održala predavanje o radu laboratorije.

Posjeta je organizovana u manjim grupama uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Destilator za ekstrakciju eteričnih ulja iz ljekovitog bilja

Destilator

 

NVO Natura je u završnoj fazi projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” nabavila i postavila destilator za ekstrakciju eteričnih ulja iz ljekovitog bilja.

Partner na projektu je Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet Bijelo Polje.

Destilator je smješen  u Rasadniku Uprave za šume u Kolašinu.

Nakon montiranja izvršena je probna proizvodnja eteričnog ulja čiji će kvalitet biti ispitan u laboratoriji Biotehničkog fakulteta. Probnoj proizvodnji su prisustvovali i studenti Biotehničkog fakulteta. Dr Jasmina Balijagic, kordinatorka na projektu u ime Biotehnickog fakulteta, održala je praktičnu nastavu studentima.

Destilator će biti vlasništvo Biotehničkog fakulteta iz Bijelog Polja i biće korišten u naučno-istraživačke svrhe, gdje će studenti Biotehničkog fakulteta imati priliku da se na praktičnim primjerima upoznaju sa načinima ekstrakcije eteričnih ulja iz ljekovitog bilja.

U prethodnom periodu bila je praksa da se ljekovito bilje prodaje kao sirovina. Cilj naših aktivnosti je da se postigne što veči nivo prerade da bi se dobio što kvalitetniji proizvod koji se može plasirati po većim cijenama.

U narednom periodu biće organizovana studijska posjeta sakupljača, odgajivača i prerađivača ljekovitog bilja laboratoriji Biotehničkog fakulteta u Bijelom Polju gdje će se korisnici projekta upoznati sa naučno-istraživačkim radom Biotehničkog fakulteta.

Planirano je i organizovanje mini sajma ljekovitog bilja gdje bi sakupljači izložili svoje proizvode.

Inače, NVO Natura već dugi niz godina uspješno sarađuje sa Upravom za šume Crne Gore i Biotehničkim fakultetom iz Bijelog Polja. Zajedničkim naporima oformljene su parcele lincure i drugog ljekovitog bilja u Rasdniku Uprave za šume u Kolašinu.

Ovaj projekat je prilika da se saradnja nastavi i u narednom periodu i za to već postoje ideje koje će biti realizovane u budućnosti.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Rožajama

>>>

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Mojkovcu

 

U okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, u Mojkovcu je u srijedu 10.11.2021. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra.

Organizacije civilnog društva iz Mojkovca su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Takođe diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Mojkovac, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

Projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

 

Korišćenje sale Resursnog centra u Kolašinu

NVO Natura je partner u projektu ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizacijama, udruženjima i neformalnim grupama pružati usluge korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu.

Pravo korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu imaju sve organizacije civilnog društva, aktivisti, aktivistkinje i zainteresovani pojedinci koji podnesu pravilno ispunjenu aplikaciju za korišćenje prostorija u propisanom roku a čiji zahtjev je u skladu sa kriterijumima RC-a za dodjelu prostorija.

Prijava za korišćenje prostorija se dostavlja minimum 10 radnih dana prije planiranog događaja ( subota i nedjelja se ne smatraju radnim danima).

Prijava se dostavlja na e-mail natura@t-com.me ili naturanvo@gmail.com.

Uputstvo za korišćenje sale i Prijava za korišćenje sale nalaze se na sledećim linkovima:

Uputstvo za koriscenje sale

Prijava za koriscenje sale

Resursni centar za organizacije civilnog društva – Vodič za pružanje usluga

 

 

NVO Natura je partner u projektu ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

 

U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizaicjama, udruženjima, iI neformalnim grupama pružati sledeće usluge:

Podrška u osnivanju NVO
Pravni i finansijski savjeti za rad NVO
Konsultacije u pripremi projekata i realizaciji projekata (domaći lokalni i državni poziv za dosavljenje projekata, projekti finansirani iz EU fondova, konkursi kod drugih donatora)
Dnevne informacije koje se odnose na sve javne pozive za NVO, događaje, novosti vezano za NVO putem CRNVO e –mail liste
Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između Vlade Crne Gore i NVO
Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između lokalnih samouprava i NVO
Umrežavanje i izgradnja partnerstava na državnom i lokalnom nivou
Informacije za zainteresovane strane u odnosu na državne politike u pojedinim oblastima
Informacije o donatorima
Podrška u komunikaciji s javnošću
Mentorska podrška NVO u pripremi inicijativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama

Slijede linkovi sa kojih možete skinuti Vodič za pružanje usluga kao i Formu za korisnike usluga.

vodic za pruzanje usluga novi

Forma za korisnike usluga

Ispunjenu formu pošaljite na natura@t-com.me ili nvonatura@gmail.com

Ljetnji studentski kamp ljekovitog bilja

U okviru realizacije projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” koji realizuje NVO Natura u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore – Biotehničkim fakultetom u Bijelom Polju, u Kolašinu je od 26-30.05. organizovan ljetnji studentski kamp ljekovitog bilja na kome su učestvovali studenti Biotehničkog fakulteta iz Bijelog Polja.
Na kampu je učestvovalo preko 20 osoba od kojih je bilo 15 studenata Biotehničkog fakulteta.
Prvog dana učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tehnologijom gajenja ljekovitog bilja na oglednim parcelama koje je formirala NVO Natura u saradnji sa Biotehničkim fakultetom u okviru Rasadnika Uprave za šume u Kolašinu.
Narednih dana kamp je realizovan na obroncima planina Bjelasice, a učesnici su posjetili i Nacionalni park Biogradska gora i Botaničku baštu Dulovine.
Pored toga učesnici kampa se se sastali sa više sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja sa teritorije Kolašina, Mojkovca i Bijelog Polja gdje su u razgovoru sa njima dobili određene informacije na koji način oni sakupljaju ljekovito bilje, koje proizvode od njega prave i vrijeme kada vrše branje ljekovitog bilja.
Kamp je pratila Dr Jasmina Balijagić sa Biotehničkog fakulteta koja je održala i radionicu na temu Kalendar branja ljekovitog bilja.
Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” se realizuje u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Radionica u Dragovića Polju o zaštiti šuma

NVO Natura je organizovala i treću radionicu za đake na temu zaštite šuma i opasnosti od požara i to u Osnovnoj školi Vojin Čepić u Dragovića Polju..

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađene su sadnice trešnje, šljive, kruške i ribizle koje je obezbijedila NVO Natura.

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.

Radionica u Barama Kraljskim o zaštiti šuma

NVO Natura nastavlja organizaciju radionica za đake na temu zaštite šuma i opasnosti od požara. Ovoga puta bili smo u Osnovnoj školi Dr Radoslav Jagoš Vešović u Barama Kraljskim.

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađene su sadnice trešnje, šljive, kruške i ribizle koje je obezbijedila NVO Natura.

 

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju

šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.

Radionica u Međuriječju o zaštiti šuma

NVO Natura je organizovala radionicu za đake Osnovne škole Međuriječje u opštini Kolašin na temu zaštite šuma i opasnosti od požara.

Nakon radionice su podijeljeni lifleti i zasađeno osam sadnica (trešnje, šljive, kruške i ribizle).

Sadnice je obezbijedila NVO Natura

 

Projekat „Šume sjevera – bogatstvo i odgovornost’’ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020. godinu.

Glavni cilj projekta je doprinos održivom gazdovanju šumama na sjeveru Crne Gore. Specifični ciljevi projekta: unaprijeđenje stanja šumskog fonda na sjeveru Crne Gore i povećanje nivoa znanja i svijesti lokalne zajednice o značaju očuvanju šuma i zaštiti od požara.