Destilator za ekstrakciju eteričnih ulja iz ljekovitog bilja

Destilator

 

NVO Natura je u završnoj fazi projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” nabavila i postavila destilator za ekstrakciju eteričnih ulja iz ljekovitog bilja.

Partner na projektu je Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet Bijelo Polje.

Destilator je smješen  u Rasadniku Uprave za šume u Kolašinu.

Nakon montiranja izvršena je probna proizvodnja eteričnog ulja čiji će kvalitet biti ispitan u laboratoriji Biotehničkog fakulteta. Probnoj proizvodnji su prisustvovali i studenti Biotehničkog fakulteta. Dr Jasmina Balijagic, kordinatorka na projektu u ime Biotehnickog fakulteta, održala je praktičnu nastavu studentima.

Destilator će biti vlasništvo Biotehničkog fakulteta iz Bijelog Polja i biće korišten u naučno-istraživačke svrhe, gdje će studenti Biotehničkog fakulteta imati priliku da se na praktičnim primjerima upoznaju sa načinima ekstrakcije eteričnih ulja iz ljekovitog bilja.

U prethodnom periodu bila je praksa da se ljekovito bilje prodaje kao sirovina. Cilj naših aktivnosti je da se postigne što veči nivo prerade da bi se dobio što kvalitetniji proizvod koji se može plasirati po većim cijenama.

U narednom periodu biće organizovana studijska posjeta sakupljača, odgajivača i prerađivača ljekovitog bilja laboratoriji Biotehničkog fakulteta u Bijelom Polju gdje će se korisnici projekta upoznati sa naučno-istraživačkim radom Biotehničkog fakulteta.

Planirano je i organizovanje mini sajma ljekovitog bilja gdje bi sakupljači izložili svoje proizvode.

Inače, NVO Natura već dugi niz godina uspješno sarađuje sa Upravom za šume Crne Gore i Biotehničkim fakultetom iz Bijelog Polja. Zajedničkim naporima oformljene su parcele lincure i drugog ljekovitog bilja u Rasdniku Uprave za šume u Kolašinu.

Ovaj projekat je prilika da se saradnja nastavi i u narednom periodu i za to već postoje ideje koje će biti realizovane u budućnosti.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Rožajama

>>>

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Mojkovcu

 

U okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, u Mojkovcu je u srijedu 10.11.2021. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra.

Organizacije civilnog društva iz Mojkovca su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta. Takođe diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Mojkovac, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

Projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.