Trening na temu klimatskih promjena

 

NVO Natura je u sklopu projekta ”Ekološki grad u ekološkoj državi” u Kolašinu 14.06. organizovala trening za predstavnike NVO i građana iz Kolašina i Rožaja na temu klimatskih promjena.

 

Namjera ovog treninga je bila da predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija, ali i građana zainteresovanih za oblast zaštite životne sredine, da osnovne informacije o fenomenu klimatskih promjena, ekološkom aktivizmu i načinima na koje nevladine organizacije i građani mogu djelovati da ublaže negativne efekte ovih promjena koje se prije svega odražavaju na poljoprivredu, drvnu industriju i turizam kao glavnih nosilaca razvoja  opština Kolašin i Rožaje.

Takođe, prisutnima je predstavljen i predlog Odluke o selektivnom odlaganju otpada koji je pripremio Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin uz učešće predstavnika NVO Natura.

Predavači na treningu su bili ekološki aktivista Aleksandar Perović i Mile Glavičanin, Sekretar sekretarijata za životnu sredinu Opštine Kolašin.

Inače, projekat ”Ekološki grad u ekološkoj državi” je podržan od strane NVO Green Home u okviru malih grantova kroz konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u okviru projekta “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji implementira Green Home u saradnji sa partnerskim organizacijama Climate Action Network iz Brisela (CAN Europe) i Savjet za zelenu gradnju Crne Gore. Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz IPA Programa za razvoj civilnog društva 2016.

Glavni cilj projekta je: Doprinos povećanju nivoa učešća građana u procesu donošenja u oblasti zaštite životne sredine.

Biljke nestaju duplo brže od životinja

 

 

 

Skoro 600 vrsta biljaka nestalo je u divljini u proteklih 250 godina, pokazuju nova istraživanja.

Ovaj broj nije zasnovan samo na procenama, već te biljke zaista ne postoje. Broj ptica, sisara i vodozemaca dvostruko je veći, jer biljke nestaju.

Naučnici kažu da biljke izumiru 500 puta brže od očekivanog.

Prema majskom izveštaju UN procenjuje se da je milion životinjskih i biljnih vrsta pred izumiranjem.

Istraživači kažu da su njihove analize lekcije svetu, koji treba iz njih da nauči kako da zaustavi izumiranje.

Većina ljudi može da imenuje sisara ili pticu koja je izumrla u poslednjih nekoliko vekova, ali malo ko može da kaže kojih biljaka više nema, rekla je doktorka Elis Hamfrejs sa Stokholm univerziteta.

„Iz ove studije prvi put imamo pregled o tome koje su biljke već izumrle, odnosno koliko se to brzo događa“, dodala je ona.

Među biljkama kojih više nema na našoj planeti spada i čileansko sandalovo drvo, koje je masovno korišćeno za proizvodnju esencijalnih ulja.

Najveći gubitak je na ostrvima i u tropima, u kojima ove biljke najčešće rastu.

Šta je istraživanje pokazalo?

Naučnici iz Kraljevske botaničke bašte Kju i sa univerziteta u Stokholmu zaključili su da je 571 vrsta biljaka nestala i da je to dva puta više nego izumrlih ptica, sisara i amfibija (ukupno 217 vrsta).

Naučnici veruju da ovo nije stvarna slika i da je mnogo više biljaka nestalo.

Jedna od pozitivnih stvari je to da su neke biljke, za koje se mislilo da su izumrle, ponovo pronađene, poput čielanskog šafrana.

Zašto je izumiranje biljaka važno?

Sav život na Zemlji zavisi od biljaka, jer one obezbeđuju kiseonik koji udišemo i hranu koju jedemo.

Izumiranje biljaka može dovesti do izumiranja drugih organizama koji zavise od njih. Primer su neke vrste insekata koji biljke koriste za ishranu ili za polaganje jaja.

Izumiranje biljaka je loša vest za sve vrste, rekla je doktorka Ejmera Nik Laghada, istraživačica u Kraljevskoj botaničkoj bašti.

„Opstanak miliona drugih vrsta zavisi od biljaka, uključujući i ljude. I sada pošto znamo bez kojih biljaka ostajemo, moramo da ih ponovo zasadimo i čuvamo, kako bi sačuvali i druge organizme“, objašnjava ona.

Koje lekcije smo naučili?

Istraživači kažu da se vrlo brzo moraju preduzeti određene mere za zaustavljanje izumiranja biljaka:

Beleženje vrsta biljaka širom sveta

Obnavljanje herbarijuma, koji čuvaju biljne uzorke

Podrška botaničarima koji se bave istraživanjima

Učiti decu da prepoznaju biljke koje rastu u njihovom okruženju

Doktor Rob Salguero Gomez sa Oksforda, koji nije radio na ovoj studiji, rekao je da prvo moramo da shvatimo kako, gde i zašto je gubitak biljaka važan i to ne samo za ekologe, već za celo ljudsko društvo.

„Mi direktno zavisimo od biljaka koje koristimo u ishrani, za zaštitu od sunca i građevinske materijale, a indirektno za stvaranje kiseonika i poboljšavanje mentalnog zdravlja, jer je opštepoznato da boravak u prirodi opušta ljude“, kaže on.

https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/biljke-nestaju-duplo-brze-od-zivotinja/

BBC Srbija

Dan zaštite životne sredine

Povodom 5. juna, Dana zaštite životne sredine danas je u Kolašinu je održano niz akcija – očišćena je sportska zona grada, park šuma Dulovine, izvršeno je ozelenjavanje užeg gradskog jezgra sa više desetina sadnica.

Akciju su u Kolašinu organizovali NVO Natura, Opština Kolašin, Osnovna škola Risto Manojlović, SMŠ Braća Selić.

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se u cijelom svijetu raznim aktivnostima i kampanjama, s ciljem skretanja pažnje javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Generalna skupština UN odredila je datum 5. jun, jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine, koja je okupila 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

Inače, Obilježavanje Svjetskog dana životne sredine organizuju Generalni sekretarijat Vlade, Zajednica Opština Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U 20 crnogorskih opština predstavnici lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, ali i svi zainteresovani građani, zajedno će urediti prostor u kom žive i borave.

U akciji učestvuju opštine Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Tuzi, Ulcinj, Cetinje i Šavnik.

5 jun – Svjetski dan životne sredine

 

Obilježavanje Svjetskog dana životne sredine organizuju Generalni sekretarijat Vlade, Zajednica Opština Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U 20 crnogorskih opština predstavnici lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, ali i svi zainteresovani građani, zajedno će urediti prostor u kom žive i borave. Akcije u svakom gradu održaće se u petak, 7. juna, s početkom u 9:00 sati.

U akciji će učestvovati opštine Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Tuzi, Ulcinj, Cetinje i Šavnik.

U Andrijevici će biti uređen Park Knjaževac, u Baru je planirano čišćenje gradskih plaža i akvatorijuma barske marine. Biće održana i edukativna radionica na temu “Morski otpad”, na plaži Žukotrlica, nakon koje će biti prikupljen otpad sa te plaže.

Opština Berane organizovaće akciju čišćenja izletišta na Spomen parku Jasikovac i njegove okoline, kao i akciju uređenja jednog od urbanih područja u samom centru grada, u nastavku ulice VIII Crnogorske brigade. U dvorištima srednjih škola (JU Gimanzija „Panto Mališić“, JU Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“, JU Srednja stručna škola i JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“) biće organzovane mini akcije i časovi na otvorenom, posvećeni ekološkim temama. U Bijelom Polju planirano je postavljanje kontejnera u romskom naselju Strojtanica i sanacija tri deponije smeća, šuta i raznog otpadnog materijala na tom lokalitetu. U okviru manifestacije „Tri boje čistog“ biće  očišćeno školsko dvorište i naselja u kojima se nalaze partnerske osnovne škole, obale Lima ispod romskog naselja Strojtanica i samog naselja.

Opština Danilovgrad organizovaće čišćenje u Spužu, i to: put od Stologlava prema Burumu i željezničkoj stanici, plato Bedema, Park prijateljstva, put ka Spuškoj tvrđavi i divlje deponije. Planirana je i sanacija divljih deponija na teritoriji Spuža i pošumljavanje dvorišta Osnovne škole „Njegoš“. Na Žabljaku će se vršiti uklanjanje otpada sa lokaliteta Vlajkova krivina – Usijek, kao i orezivanje granja i niskog rastinja uz kolovoz.

U Kolašinu će biti očišćena sportska zona grada, park šuma Dulovine, kao i zasađena višegodišnja stabla u okviru dva gradska trga. U Kotoru će, na području mjesne zajednice Dobrota, biti zasađeno drveće na mjestu palmi koje su uništene u epidemiji crvenog surlaša.

Na području Mojkovca, biće čišćen teren pored magistralnog puta Mojkovac – Bijelo Polje. U Nikšiću će biti organizovana akcija  čišćenja i uređenja dijela zaštićenog prirodnog predjela –  Park-šume Trebjesa.

U opštini Rožaje će biti organizovano čišćenje gradskog područja, između dimiškinog mosta i pećke petlje, dok je u Petnjici predviđeno čišćenje najvećeg izletišta Turijak.

U Pljevljima će se raditi na hortikulturnom uređenju oko škole na Gukama gdje će biti zasađeno ukrasno i drvenasto bilje. U Podgorici će biti organizovano čišćenje Skalina, dok će u Plužinama biti sprovedeno uklanjanje divlje deponije na lokalitetu prigradskog naselja Seoca. U Tivtu će biti zasađena tri stabla česmine, perena, sukulenata i sezonskog cvijeća na Trgu Kulture. Biće zasađena stabla i na prostoru Velikog gradskog parka, koji je zaštićen kao prirodno dobro. 20 stabala raznog drveća biće zasađeno na teritoriji Opštine Tuzi, kao i očišćeno korito rijeke Cijevne u naselju Kuće Rakića, blizu vodopada.

Na području Cetinja biće zasađeno 20 lipa u dvorištima obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole), kao i uređenje ulaza u nekadašnji gornji kompleks HEI Obod (prostor oko spomenika, košenje trave, uklanjanje rastinja i sl). U Ulcinju će biti organizovana akcija čišćenja dijela Velike plaže.

U Šavniku će biti očišćen teren i sakupljen otpad ispred zgrade Opštine, ispred škole, oko vrtića, oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i na gradskom trgu.

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se u cijelom svijetu raznim aktivnostima i kampanjama, s ciljem skretanja pažnje javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Generalna skupština UN odredila je datum 5. jun, jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine, koja je okupila 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

https://portalanalitika.me/clanak/336207/obiljezavanje-svjetskog-dana-zivotne-sredine-u-20-crnogorskih-opstina