Kancelarije NVO Natura

 

NVO Natura posjeduje sopstvenu kancelariju (40m2) sa svom neophodnom opremom (kompjuteri, fax, skener, fotokopir i dr.

Poziv na javnu raspravu o Predlogu IV nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije).  

Javna rasprava o Predlogu IV nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

Javnu raspravu o  Predlogu IV nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), u periodu od 30.novembra do 30.decembra 2020.godine.

Prilozi:

 

 

1. Predlog IV nacionalnog Arhus izvjestaja

2. Javni poziv

3. Program javne rasprave

4. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

Javni radovi u Kolašinu

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Biroom rada Kolašin realizuje dva javna rada na području kolašinske opštine:

  • Uređenje Park šume Dulovine i Sportske zone u Kolašinu
  • Uređenje Botaničke bašte Dulovine i rad na eksperimentalnim parcelama lincure u Kolašinu

Ovih dana su nastavljeni radovi u Sportskoj zoni u Kolašinu, kao na eksperimentalnim parcelama lincure u Trebaljevu, i to na održavanju leja, održavanju staza, plijevljenju i dr. Takođe, radovi su nastavljeni i u Botaničkoj bašti Dulovine.

.

Osposobljavanje za konkretno zanimanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu

NVO Natura realizuje projekat ”Osposobljavanje za konkretno zanimanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

U okiru projekta održali smo radionice sa zainteresovanim licima sa invaliditetom kao i sa potencijalnim poslodavcima.

Jednodnevnom radionicom lica sa invaliditetom iz Kolašina su dobila neophodne informacije o o njihovim pravima kada su rad i zapošljavanje u pitanju, pravnoj regulativi iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Radionicom za poslodavce predstavnicima poslodavaca iz Kolašina pružili smo neophodne informacije o mogućnostima i sposobnostima lica sa invaliditetom, prezentovali pravnu regulativu iz oblasti zapošljavanja lica sa invaliditetom, procedure, kao i zakonske beneficije i mogućnosti za poslodavce koji žele da zaposle ova lica.

Dan Zemlje

Sedmi ski maraton od Kolašina do Žabljaka preko planine Sinjajevine

Sedmi ski maraton od Kolašina do Žabljaka preko planine Sinjajevine održan je proteklog vikenda.
Cilj ove manifestacije je promocija nordijskog i turnog skijanja kao i hodanja na krpljama. Planina Sinjajevina predstavlja izuzetan potencijal za razvoj ovog sporta i kao rekreativnog i kao turističkog sadržaja. Planina Sinjajevina koja gravitira prema više opština – Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, i pored velikog potencijala nije do sada valorizovana u dovoljnoj mjeri.

Organizatori maratona: Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Kolašina, Planinarski klub Bjelasica, Planinarski klub Gorštak, Turisitčka organizacija Kolašin kao i NVO Natura.