Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” danas je u Kolašinu održana radionica čija je tema bila ” Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha ”. Na radionici je učesnicima prezentovan sam značaj donošenja plana upravljanja kvalitetom vazduha, trenutna situacija kada je kvalitet vazduha u pitanju i uticaj na zdravlje ljudi. Takođe je predstavljen sam proces ispitivanja potreba, načini prikupljanja podataka, primjeri dobre prakse iz Crne Gore i regiona a predstavljen je zakonski okvir – nacionalni i međunarodni kada je aerozagađenje, kvalitet vazduha i zdravlje građana u pitanju.

Radionicu su vodili Aleksandar Perović iz NVO Ozon i Milan Mikan Medenica iz NVO Nature.

Takođe, poseban segment radionice bio je posvećen radu Eko Fonda čiji su predstavnici prezentovali različite mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine a koje stoje na raspolaganju opštinama na sjeveru Crne Gore.

Projekat ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd #Evropska kuća ME4EU

 

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Gusinju

 

U Gusinju je, u Skupštinskoj sali Opštine Gusinje realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,

Organizacije civilnog društva iz Gusinja su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta.

Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Gusinje, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

Projekat,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.