Uređenje pješačkih staza

 

U četvrtak, 25.06. uređene su tri pješačke staze u Kolašinu,  i to:
Centar grada – Barutana – Durutovac- Kukunovac – Lokva,- Dulovine – Centar grada;
Centar grada – Bašanje Brdo;
Centar grada – Radigojno.

Sve tri staze  polaze od centra grada, odnosno donjeg trga, gdje je  postavljena tabla sa ucrtanom mapom na kojoj postoji QR kod, koji se može skenirati telefonom, a zatim i preuzeti pomenute mape.

Uredjenje staza se realizuju volonteri NVO Sinjavinski maraton i NVO Natura, kao i radnici angažovani putem lokalnih javnih radova koje realizuje NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne gore i Biroom rada Kolašin.

Sve ove aktivnosti se realizuju u saradnji i uz podršku Turističke organizacije Kolašin, koja je pripremila i odgovarajući promotivni materijal.

Uticaj pejzažne arhitekture na životnu sredinu

Piše: Radenka Kolarov

 

 

Tek u poslednjih nekoliko decenija pejzažna arhitektura je postala jedna od vodećih profesija koja se bavi složenim ekološkim problemima. Ranih tridesetih godina prošlog veka pejzažne arhitekte bile su uključene uglavnom u projekte manjih razmera, ali se sa vremenom i novonastalim ekološkim okolnostima, njihov uticaj povećao. Ranije, pejzažne arhitekte igrale su manje uloge u timovima za razvoj i zaštitu životne sredine. Međutim, danas igraju vodeću ulogu, pri čemu, pored znanja iz oblasti botanike, hortikulture, građevine, arhitekture i drugih relevantnih oblasti, moraju posedovati sveobuhvatno znanje i o problemima iz domena zaštite životne sredine. Neki od najznačajnijih radova pejzažnog arhitekte uključuju procenu uticaja na životnu sredinu, pejzažno planiranje regija, gradova i naselja, oporavak degradiranih zemljišta, planiranje priobalnih područja i održivo ekološko planiranje transportnih mreža i industrije, kao jednih od glavnih faktora i izvora zagađenja današnjice.

Uticaji na okolinu (ekonomski, fizički, socio-kulturni, psihološki i ekološki) variraju u intenzitetu i obimu od lokacije do lokacije, u zavisnosti od veličine projekata uređenja pejzaža kao i raspoloživih elemenata koji se koriste u samom kontekstu poboljšanja životne sredine. Prioritetne oblasti u planiranju pejzaža i upravljanju životnom sredinom uključuju upravljanje vodnim resursima, transportom, upravljanje otpadom, održavanje prostora, kao i celokupni dizajn održivog razvoja. Uređenje pejzaža ima i negativne i pozitivne uticaje na životnu sredinu. Negativni uticaji uključuju krčenje šuma, zagađenje (vazduh, voda i zemljište) kao i modifikacije ekosistema. Pozitivni uticaji pejzažnog uređenja uključuju mnoge društveno-ekonomske efekte, kao i obezbeđivanje kontakta sa kulturom i prirodom nekog predela. Prednosti zaštite životne sredine uključuju akcije očuvanja iste, inicijative za upravljanje otpadom, poboljšanje izgleda gradova, poboljšanje stanja same životne sredine kao i maksimalno uključivanje profesionalaca poput pejzažnih arhitekata, hortikulturista, urbanista, kustosa, vajara, umetnika i ekologa. Inicijative procene uticaja na životnu sredinu, revizije i kontrole kvaliteta dokazale su da prednosti pejzažne arhitekture u smislu fizičke, biološke, socijalne, ekonomske, psihološke i infrastrukturne uloge daleko prevazilaze njegove negativne posledice na biodiverzitet.

Može se reći da pejzažna arhitektura utiče i na faktore koji nisu nužno kvantitativno merljivi poput poboljšanja socijalnih odnosa, očuvanja običaja i kulturnog nasleđa. Sa druge strane, oni efekti koji su merljivi, a kojima se bavi pejzažna arhitektura su problemi poput zagađenja, obezbeđivanje hrane u gradovima, iscrpljivanja zaštitnog ozonskog omotača zemlje, krčenja šuma, izumiranja vrsta, globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Planiranje predela je veoma važno kako bi se ublažili efekti opasnosti i rizika po životnu sredinu. Pored toga, dobrobit čoveka i njegove okoline odražavaju se na psihičko i fizičko zdravlje čoveka.

Projekti iz oblasti pejzažnog projektovanja uzrokovali su velika poboljšanja kada su u pitanju transportne mreže i degradirane urbane strukture oplemenjivanjem takvih prostora pejzažnim elementima. U razvijenim zemljama pejzažno planiranje i zaštita životne sredine idu ‘ruku pod ruku’ sa ciljem pružanja osnovnih pogodnosti poput parking mesta, javne rasvete, mobilijara, komunalnih usluga, sanitarnih i inženjerskih usluga kao što su vodosnabdevanje, kanalizacija i prečišćavanje otpadnih voda, odlaganje otpada, snabdevanje električnom energijom i komunikacionim sistemima.

S obzirom na važnost uređenja pejzaža po društvo i životnu okolinu, nije iznenađujuće da je potreba za uključivanjem profesije pejzažne arhitekture u odlučivanje o životnoj sredini prepoznata kao od izuzetnog značaja. Pejzažno planiranje i tehnologije obnovljivih izvora energije mogu pomoći u smanjenju efekata urbanih ostrva, staklene bašte, zagađenja, toplotnog stresa i drugih opasnosti po životnu sredinu, prisutnim naročito u gradovima. Rastuća stopa urbanizacije izazvala je brojne probleme u životnoj sredini. Mnoge ljudske aktivnosti prouzrokovale su degradiranje životne sredine, dok su druge štetne prakse rezultirale katastrofama poput uništavanja pustinjskog tla, poplave, ubrzane erozije zemljišta i drugih problema poput gubitka biološke raznolikosti, iscrpljivanja ozonskog omotača, krčenja šuma i zagađenja prirode. Iako će uvek postojati potreba za opštim podizanjem svesti o životnoj sredini, danas postoji još hitniji prioritet – da se pokaže kako se koncept održivog razvoja može primeniti na stvarnu životnu situaciju.

Može se reći da je uređenje pejzaža katalizator održivog okruženja i razvoja, a da je suština uređenja pejzaža poboljšanje životnog okruženja ljudi kroz unapređen kvalitet životne sredine.

http://ekoblog.info/uticaj-pejzazne-arhitekture

Formiranje eksperimentalnih parcela

U okviru projekta „Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” formirane su eksperimentalne parcele u Trebaljevo kod Kolašina.
Posađeno je nekoliko vrsta – pored lincure zasađena su i sledeće vrste: ehinacea, bijeli slez, kamilica i neven.
Parcele će se koristiti za istraživačke posjte i terenska ispitivanja. Zasad gajene lincure će biti upoređen sa lincurom iz prirode koja je uz dozvolu Agencije za zaštitu prirode ubrana sa područja Bjelasice, Durmitora i Sinjavine (po dva korijena sa svakog lokaliteta).
NVO Natura se već pet godina bavi uzgojem lincure tako da svake godine vratimo više stotina komada lincure u prirodu. Time se obnavlja ova ugrožena i rijetka vrsta.

Parcele su zasađene uz stručni nadzor dr Jasmine Balijagić.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobre u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Autor Bojana Živković

 

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se ove godine pod sloganom „Vreme je za prirodu“. Ovaj događaj koristi se kao jedan od glavnih načina na koje organizacija UN širom sveta razvija svest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akciju. U duhu ovog praznika, donosioci odluka spremniji su za potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih konvencija o životnoj sredini, kao i za razgovore o lokalnim ekološkim problemima.

Međutim, do toga se nije stiglo preko noći. Švedska je, još 1968. godine, prva predložila da se u UN održi konferencija koja će biti usmerena samo na pitanja zaštite životne sredine. To je prihvaćeno tek 1969. godine, kada je odlučeno da će se 3 godine kasnije u Švedskoj održati jedna takva konferencija. Zanimljivo je da je za voditelja konferencije odabran Moris Strong, kanadski diplomata koji je radio u naftnoj industriji, ali je bio vrlo zainteresovan za životnu sredinu.

Konačno, 1972. godine, posle 4 godine priprema, lideri iz celog sveta seli su zajedno da razgovaraju o tome kako da podignu svest o zaštiti životne sredine i tada je, na samom početku Stokholmske konferencije, 5. jun proglašen za Svetski dan zaštite životne sredine. Prvi put je proslavljen pod sloganom „Samo je jedna Zemlja” 1974. godine. Tokom godina birane su zemlje domaćini i teme koje su odgovarale najvećim problemima i izazovima – od zagađenja mora, uništavanja šuma i krijumčarenja divljih vrsta, preko klimatskih promena, cirkularne ekonomije i održivog razvoja do obrazovanja dece o zaštiti životne sredine.

Sada više od 140 zemalja učestvuje u obeležavanju ovog ekološkog praznika, a veliki broj poznatih ličnosti podstiče ljude da, svako na svoj način, daju doprinos u zaštiti životne sredine. Širom sveta organizuju se brojni stručni i naučni skupovi, sadnje drveća, biciklističke vožnje, koncerti, izložbe, festivali, takmičenja u školama, čišćenja prirode i prikupljanje reciklabilnog otpada. Ove godine milioni ljudi događaj će obeležiti na digitalni način, povezani na društvenim mrežama.

Svake godine domaćin zvanične proslave Svetskog dana zaštite životne sredine je druga zemlja. Ovogodišnji domaćin je Kolumbija u partnerstvu sa Nemačkom, a tema je biodiverzitet. Odluka o temi i domaćinu doneta je u decembru 2019. godine u Madridu, na Konferenciji UN o klimi (COP25).

„Klimatska akcija i očuvanje biološke raznolikosti dve su strane iste kovanice. Moramo razviti politiku kojom se zaustavlja izumiranje biljnih i životinjskih vrsta. Nemačka sa zadovoljstvom podržava Kolumbiju i druge zemlje članice u pokretanju akcije za biodiverzitet“, rekao je Johen Flasbart, nemački državni sekretar za životnu sredinu.

Cela treća decenija 21. veka biće u znaku očuvanja biodiverziteta, pa ne čudi što je ova tema izabrana za ovogodišnji Svetski dan zaštite životne sredine. Očekuje nas Konferencija UN o biološkoj raznolikosti (COP15) u Kuenmingu, u Kini, a počinje i Decenija obnove ekosistema (2021-2030).

Ako se pitate zbog čega je baš Kolumbija domaćin ovogodišnjeg događaja – ona je na prvom mestu po broju različitih vrsta ptica i orhideja, dok po broju biljaka, leptira, slatkovodnih riba i vodozemaca zauzima drugo mesto na svetu. Biodiverzitet ove zemlje održava oko 10 procenata biološke raznolikosti cele planete, tako da je Kolumbiju izabrala sama tema praznika.

Biodiverzitet je temelj na kom počiva čitav život na planeti Zemlji.  Promena ili uklanjanje jednog elementa tog sistema utiče na ceo sistem i može proizvesti veoma negativne posledice jer svaki pojedinačni član ukupne biološke raznolikosti igra veliku ulogu u prirodnoj ravnoteži.

Ljudske aktivnosti uključujući krčenje šuma, uništavanje staništa divljih životinja, intenziviranje poljoprivrede i ubrzanje klimatskih promena, gurnuli su prirodu izvan njenih granica. Mnogi Zemljini ekosistemi su u blizini kritičnih tačaka iscrpljivanja ili nepovratnih promena, vođenih visokim rastom stanovništva i ekonomskim razvojem. Međutim, rastuće stope korišćenja prirodnih resursa i uticaji na životnu sredinu koji se javljaju nisu neophodni nusproizvod ekonomskog rasta ako se okrenemo cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju. To je put kojim treba da krenemo.

Dan zaštite životne sredine je prilika da svi preuzmemo odgovornost i postanemo nosioci promena. Dakle, nije važno da li ste poznati glumac, preduzetnik, student ili predškolac: okupite svoju porodicu i prijatelje i provedite dan u prirodi, budite deo prirode, učite od prirode i čuvajte prirodu!

 

http://ekoblog.info/dan-zastite-ziv-sredine/?fbclid=IwAR3MxzoG0vmSN1ZV7WYcNu7XyP9YleAmD2g9Mu6Wrm_pezJ-oXSRnHpOm1g