Pošumljavanje

NVO Natura uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency) sprovodi akciju pošumljavanja na terenu Oćibe kraj Kolašina a u okviru projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Eko-DRR.

2019

2019

2019