Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa

 

Posebno nam je zadovoljstvo da najavimo realizaciju projekta ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” odobrenog u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta CG Opšti cilj projekta je ”Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori” dok je specifični cilj ”Unapređenje uzgoja, prerade i prodaje ljekovitog bilja kroz naučna istraživanja, izgradnju kapaciteta i poboljšanu saradnju sa poslovnim sektorom” U narednih 18 mjeseci koliko će projekat trajati, želimo da doprinesemo da proizvodnja i prerada ljekovitog bilja na sjeveru Crne Gore bude podignuta na jedan veći nivo a uz maksimalno poštovanje životne sredine i načela održivog razvoja. Ono što je takođe značajno je da ćemo tokom ovog projekta angažovati i troje istraživača koji će imati priliku da se dodatno stručno osposobe a i da sa naučne strane daju svoj doprinos razvoju zelene ekonomije u Crnoj Gori. Svakako smo planirali i dosta drugih zanimljivih i važnih aktivnosti o kojima ćemo vas redovno informisati.