Sastanak sa dekanicom Biotehničkog fakulteta

U okviru realizacije projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” koji realizuje NVO Natura u saradnji sa Univerzizteom Crne Gore – Biotehničkim faklultetom u Podgorici je održan sastanak sa dekanicom Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarkom Marković i dr Jasminom Balijagić. Sastanku je u ime NVO Natura prisustvovao Milan Mikan Medenica.

Sumirani su rezultati projekta u prethodnom periodu i dogovorene su aktivnosti za naredni period. Dogovorena je nabavka vrijedne opreme za Biotehnički fakultet i  izražena je spremnost za dalje unapređenje saradnje. Zaključeno je da je saradnja između nevladinih organizacija i naučnih institiucija kao dobar model za realizaciju projekata.

Inače, projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.