Kancelarije NVO Natura

 

NVO Natura posjeduje sopstvenu kancelariju (40m2) sa svom neophodnom opremom (kompjuteri, fax, skener, fotokopir i dr.