Resursni centar za organizacije civilnog društva – Vodič za pružanje usluga

 

 

NVO Natura je partner u projektu ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

 

U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizaicjama, udruženjima, iI neformalnim grupama pružati sledeće usluge:

Podrška u osnivanju NVO
Pravni i finansijski savjeti za rad NVO
Konsultacije u pripremi projekata i realizaciji projekata (domaći lokalni i državni poziv za dosavljenje projekata, projekti finansirani iz EU fondova, konkursi kod drugih donatora)
Dnevne informacije koje se odnose na sve javne pozive za NVO, događaje, novosti vezano za NVO putem CRNVO e –mail liste
Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između Vlade Crne Gore i NVO
Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između lokalnih samouprava i NVO
Umrežavanje i izgradnja partnerstava na državnom i lokalnom nivou
Informacije za zainteresovane strane u odnosu na državne politike u pojedinim oblastima
Informacije o donatorima
Podrška u komunikaciji s javnošću
Mentorska podrška NVO u pripremi inicijativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama

Slijede linkovi sa kojih možete skinuti Vodič za pružanje usluga kao i Formu za korisnike usluga.

vodic za pruzanje usluga novi

Forma za korisnike usluga

Ispunjenu formu pošaljite na natura@t-com.me ili nvonatura@gmail.com