Radionice za pisanje projekata

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom održana je radionica za pisanje projekata.
Zainteresovana lica sa invaliditetom su upoznata sa načinima kako da napišu kvalitetan predlog projekta, koje su im mogućnosti za finansiranje dostupne, kao i o tome šta zapravo znači rad u nevladinoj organizaciji a sve u cilju da ih i na ovaj način dodatno motivišemo za zapošljavanje i unaprijeđenje svojih ličnih i profesionalnih vještina.

Pet lica zasnovalo radni odnos

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, pet lica je zasnovalo radni odnos na šest mjeseci kod poznatog poslodavca.

Pet lica je zaposleno nakon što su kod istih poslodavaca prošli tri mjeseca obuke.

Tokom realizacije prethodnog projekta koji je 2018. godine bio podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, šest osoba sa invaliditetom iz Kolašina je uspješno završila obuku i 6 mjeseci radnog angažmana, a čak njih pet je nastavilo da radi kod poslodavaca i nakon što je projekat formalno završen.

Cilj projekta je da se što više angažovanih lica tokom realizacije projekta nastavi sa radnim angažmanom i po završetku ovog projekta.

Zeleno preduzetništvo za održivi razvoj na sjeveru Crne Gore

Šta je to zelena ekonomija i kako ona može pomoći razvoju sjevera Crne Gore? Koliko u Crnoj Gori razmišljamo o održivom razvoju? Na koji se način odnosimo prema prirodnim resursima i okolini u kojoj živimo? Šta ostavljamo generacijama koje dolaze?
Samo neka od pitanja na koje smo pokušali odgovoriti proteklog dana na seminaru čija je tema bila zelena ekonomija i zeleno preduzetništvo. Namjera nam je bila da prije svega mladim ljudima iz Rožaja i Kolašina koji svoju budućnost vide u ovim malim gradovima a ne negdje drugo pokažemo i da je pametnim korišćenjem prirodnih bogatstava moguće napraviti uspješan a opet društveno i ekološki odgovoran biznis. Poštovanjem prirode i njenih zakona i uzimanjem onoga koliko nam je zaista potrebno stvaramo preduslove za održivi razvoj naših zajednica a isto tako otvaramo nove zanimljive mogućnosti za mlade ljude da žive i rade u svojim opštinama.
Jedno veliko hvala mladima iz Rožaja i Kolašina koji su učestvovali na seminaru od kojih smo imali priliku da dosta toga čujemo a takođe i mi naučimo od njih.
‘’ Zeleno preduzetništvo za održivi razvoj na sjeveru Crne Gore (Green entrepreneurs for sustainable development in Northern Montenegro)’’ je projekat koji zajedno realizuju NVO Natura i Gradjanska inicijativa mladih a podržan je od strane Ambasade SAD u Crnoj Gori U.S. Embassy Podgorica, koja i na ovaj način želi da doprinese razvoju lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore.

Darovi crnogorskih planina

U okviru projekta ”Ljekovito bilje – darovi crnogorskih planina” podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, danas je na Ski centru Kolašin održan radni sastanak uzgajivača i prerađivača ljekovitog bilja sa predstavnicima lokalnih turističkih organizacija sa sjevera Crne Gore. Osnovni cilj ovog sastanka je dalje jačanje saradnje i koordinacije zajedničkih aktivnosti lokalnih proizvođača ljekovitog bilja i turističkog sektora sa sjevera Crne Gore i u tom smislu značajnija promocija domaćeg ljekovitog bilja turistima. Na sastanku, učesnicima je predstavljen i predlog vizuelnog identiteta programa ”Ljekovito bilje – darovi crnogorskih planina” koji će na jedan novi i savremen način predstaviti ovaj značajan prirodni resurs ovog dijela Crne Gore a sa druge strane i marketinški objediniti veliki broj uzgajivača i prerađivača ljekovitog bilja i pomoći im da značajnije budu prisutni na tržištu.

Kurs engleskog jezika

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sedam osoba sa invaliditetom iz Kolašina je počelo da pohađa časove engleskog jezika.

Po završetku kursa engleskog jezika za sedam lica sa invaliditetom biće organizovan kurs računara.

Počela radna obuka za pet lica sa invaliditetom

 

U okviru projekta ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, pet osoba sa invaliditetom je započelo radnu obuku kod izabranih poslodavaca.

Nakon radne obuke ovih pet lica će biti zapošljeno kod poslodavaca na period od 6 mjeseci.

Tokom realizacije prethodnog projekta koji je 2018. godine bio podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, šest osoba sa invaliditetom iz Kolašina je uspješno završila obuku i 6 mjeseci radnog angažmana, a čak njih pet je nastavilo da radi kod poslodavaca i nakon što je projekat formalno završen.

Cilj projekta je da se što više angažovanih lica tokom realizacije projekta nastavi sa radnim angažmanom i po završetku ovog projekta.

Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu

NVO Natura realizuje projekat ”Radne obuke i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu ”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
Počeli smo 23-eg jula i do sada održali dvije motivacione radionice za zainteresovane osobe sa invaliditetom kao i poslodavce sa teritorije opštine Kolašin. Sem toga imali smo i više individualnih sastanaka sa pomenutim ciljnim grupama projekta a u cilju njihvog uključivanja u planirane aktivnosti. Da napomenemo da smo kroz ovaj projekat planirali uključivanje sedam osoba sa invaliditetom u različite aktivnosti projekta dok će njih pet imati priliku i da se radno obuči a zatim i zaposli kod poslodavaca iz Kolašina na period od 6 mjeseci.
Možemo se pohvaliti činjenicom da smo tokom realizacije prethodnog projekta koji je 2018 godine bio podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošjavanje lica sa invaliditetom uspješno obučili i zaposlili 6 osoba sa invaliditetom iz Kolašina od kojih je čak njih pet nastavilo da radi kod poslodavaca i nakon što je projekat formalno završen.
Iskreno se nadamo da ćemo sličan rezultat ostvariti i ovim projektom a sve u cilju zapošljavanja lica sa invaliditetom i smanjenja njihovog siromaštva kao i povećanja nivoa socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici.

Trening na temu klimatskih promjena

 

NVO Natura je u sklopu projekta ”Ekološki grad u ekološkoj državi” u Kolašinu 14.06. organizovala trening za predstavnike NVO i građana iz Kolašina i Rožaja na temu klimatskih promjena.

 

Namjera ovog treninga je bila da predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija, ali i građana zainteresovanih za oblast zaštite životne sredine, da osnovne informacije o fenomenu klimatskih promjena, ekološkom aktivizmu i načinima na koje nevladine organizacije i građani mogu djelovati da ublaže negativne efekte ovih promjena koje se prije svega odražavaju na poljoprivredu, drvnu industriju i turizam kao glavnih nosilaca razvoja  opština Kolašin i Rožaje.

Takođe, prisutnima je predstavljen i predlog Odluke o selektivnom odlaganju otpada koji je pripremio Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin uz učešće predstavnika NVO Natura.

Predavači na treningu su bili ekološki aktivista Aleksandar Perović i Mile Glavičanin, Sekretar sekretarijata za životnu sredinu Opštine Kolašin.

Inače, projekat ”Ekološki grad u ekološkoj državi” je podržan od strane NVO Green Home u okviru malih grantova kroz konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u okviru projekta “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji implementira Green Home u saradnji sa partnerskim organizacijama Climate Action Network iz Brisela (CAN Europe) i Savjet za zelenu gradnju Crne Gore. Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz IPA Programa za razvoj civilnog društva 2016.

Glavni cilj projekta je: Doprinos povećanju nivoa učešća građana u procesu donošenja u oblasti zaštite životne sredine.

Dan zaštite životne sredine

Povodom 5. juna, Dana zaštite životne sredine danas je u Kolašinu je održano niz akcija – očišćena je sportska zona grada, park šuma Dulovine, izvršeno je ozelenjavanje užeg gradskog jezgra sa više desetina sadnica.

Akciju su u Kolašinu organizovali NVO Natura, Opština Kolašin, Osnovna škola Risto Manojlović, SMŠ Braća Selić.

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se u cijelom svijetu raznim aktivnostima i kampanjama, s ciljem skretanja pažnje javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Generalna skupština UN odredila je datum 5. jun, jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine, koja je okupila 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

Inače, Obilježavanje Svjetskog dana životne sredine organizuju Generalni sekretarijat Vlade, Zajednica Opština Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U 20 crnogorskih opština predstavnici lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, ali i svi zainteresovani građani, zajedno će urediti prostor u kom žive i borave.

U akciji učestvuju opštine Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Tuzi, Ulcinj, Cetinje i Šavnik.

Održiva valorizacija Sinjajevine nema alternativu

Sa okruglog stola u Kolašinu poručeno

Održiva valorizacija Sinjajevine nema alternativu

Planinu Sinjajevinu je neophodno proglasiti zaštićenim područjem, jer je to najbolji način da se iskoriste njeni ekonomski, prije svega poljoprivredni i turistički potencijali, ali i zaštite brojne biljne i životinjske vrste od kojih su neke endemske ili se nalaze na listi ugroženih i zaštićenih.  Na okruglom stolu „Potencijali održive valorizacije područja Sinjajevine, kroz primjenu Zakona o zaštiti prirode i Arhuske konvencije“ koji su organizovale nevladine organizacije Natura i Ekološki pokret ,,Ozon“, istaknuto je da je Sinjajevina područje koje ima potencijal da hrani Crnu Goru zbog ogromnih poljoprivrednih potencijala..

Pozivu se od pozvanih državnih institucija odazvala jedino Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, sem koje su bili pozvani i predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog tazvoja.

Direktor Agencije Nikola Medenica naveo je da  procjena uticaja na životnu sredinu u slučaju postavljanja poligona na Sinjajevini nije rađena.

-Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, odredbe pomenutog zakona se ne primjenjuju na projekte namijenjene odbrani, što praktično znači da se za predmetni projekat ne sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa. Međutim iako ne podlijže procjeni uticaja, svakako da se transparetnost daljeg djelovanja po ovom pitanju može ostvariti putem različitih analiza i procjena direktnih i indirektnih uticaja ovog projekta na životnu sredinu. Na ovaj način obezbijedilo bi se pravovremeno i objektivno informisanje javnosti o aktivnostima koje se planiraju sprovesti, a sve u cilju pronalaženja kvalitetnih riješenja sa višestranim koristima. Nesumnjivo je, da se ovdje govori o značajnom državnom pitanju, u čijem kontekstu u procesu donošenja odluka je neophodno pravedno sagledati državne, društvene,  ekonomske, kao i ekološke potrebe i prioritete. Kao društvo koje se bazira na demokratiji kao osnovnom postulatu uređenja odnosa, te imajući u vidu u ovom slučaju potencijale održive valorizacije područja Sinjajevine sa jedne strane, ali i potrebe Crne Gore po pitanjima odbrane i bezbjednosti sa druge, u narednom periodu svakako treba još više pažnje posvetiti rješavanju ovog pitanju i iznalaženju rješenja koja nesumljivo treba da obezbijede pravo života u očuvanoj životnoj sredini, kao i svih drugih ljudskih prava ekonomskog, socijalnog i političkog karaktera – kazao je Medenica.

Predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dr Gordana Kasom predstavila je studiju zaštite za proglašenje budućeg Parka prirode Sinjajevina, koja je u potpunosti pokazala potencijale za održivom valorizacijom ovog područja, kao i objektivnom potrebom za dobijanje tog stepena zaštite. Uzimajući u obzir činjenicu da se nalazi između dva nacionalna parka, te da je i Prostornim planom Crne Gore do 2020. ta planina prepoznata kao područje koje je potrebno proglasiti zaštićenim područjem.

Ona je kazala da je studija koju su uradili pokazala da je na Sinjajevini prisutno oko 1300 vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka; pri čemu  56 vrsta vaskularne flore ne prelazi granice Balkanskog poluostrva, 40 vrsta ima nacionalni status zaštite, 18 se nalazi na CITES konvenciji, dok se dva taksona nalaze na Habitat Direktivi, a jedan na Bernskoj Konvenciji. Studija je pokazala da se na Sinjajevini nalaze 43 vrste sisara, od kojih je 15 zaštićeno zakonom u Crnoj Gori (strogo zaštićene vrste), 24 vrste su prisutne na dodacima Bernske konvencije, 16 vrsta na dodacima Habitatne Direktive, 3 vrste na dodacima CITES Konvencije, 14 vrsta slijepih miševa prisutno na Eurobats-u. Kontantovano je 85 vrsta ptica, međutim postoji vjerovatnoća da se još 77 vrsta može registrovati na toj planini.

-Sinjajevina predstavlja pravu pašnjačko-staočarsku planinu sa nomadskim, sezonski karakter stočarenja. Površina pašnjaka od 120.000 ha, na kojem se može napasati do 200.000 ovaca kazala je Kasom.

Ona je navela i glavne razvojne pravce Sinjajevine koji su definisani u prostorno planskoj dokumentaciji.

-Intenziviranje poljoprivrede, posebno stočarstva, što treba da bude glavni pravac razvoja ovog područja, gdje bi veće farme bile osnova za ovu aktivnost. U područjima sa manjim pašnjacima treba podržati razvoj malih farmi. Konsolidacija kompleksa šuma i pošumljavanje, koje ima za cilj zaštitu šuma, treba da bude glavni pravac razvoja u oblasti šumarstva. Bez obzira na važnost drvnih resursa, pošumljavanje i poboljšanje degradiranih šuma je neophodno, kako sa aspekta reprodukcije, tako i sa aspekta zaštite od erozije i klizišta. Očuvanje prirode kroz očuvanje ekološkog koridora (koridor jugoistočnih Dinarida u Crnoj Gori) koji obuhvata zone nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Prokletije i regionalnih parkova Ljubišnja, Sinjajevina sa Šarancima, Komovi i Visitor sa Zeletinom. Razvijanje naučno-edukativnog i izletničkog turizma, zatim planinskog turizma (eko-, etno- i agroturizam;  zimski skijaški – nordijsko skijanje; ljetnji rekreativni, mountain-bike, jahanje, i sl.) koji mora biti kontrolisan i organizovan – kazala je Kasom.

Ona je navela da je u zaštićenim područjima, između ostalog zabranjeno uništavanje biljnih, životinjskih vrsta i vrsta gljiva kao i njihovih staništa, kao i uznemiravanje, posebno u doba reproduktivnog ciklusa, određenih grupa životinja.

Predsjednik Mjesne zajednice  Lipovo Milorad Bulatović kazao je da će njihov kraj morati da se iseli ukoliko se na Sinjajevini uspostavi vojni poligon, jer će ostati bez čiste vode i život će im postati nemoguć. On je istakao da nemamo ništa protiv vojske i države, ali da je nespojiva vojna baza sa parkom prirode.

Sekretar za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin Mile Glavičanin kazao je da bi uspostavljanjem vojnog poligona na Sinjajevini mogli biti dovedeni u pitanje strateški pravci razvoja tog resursa..

Potpredsjednik Opštine Kolašin Danilo Medenica kazao je da Opština Kolašin nije apriori ni za, a ni protiv vojnog poligona na Sinjajevini, ali je istakao da nijesu potpisali bilo kakvu saglasnost za takvav projekat. Predsjednik SO Kolašin Milan Đukić naveo je da smatra da protesti nijesu dobar način borbe za zaštitu Sinjajevine, ali je poručio da lokalna samouprava treba da štiti interese građana i da će insistirati na analizi uticaja na životnu sredinu, posebno podzemne vode.

Predstavnik Opštine Šavnik je istakao da su u procesu usvajanja odluke o proglašenju predloženog stepena zaštite.

Direktor Ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović ukazao na važnost poštovanja principa Arhuske konvencije u dijelu pravovremenog informisanja o planovima koji nesporno imaju uticaj na  životnu sredinu, kao i da je neophodno uključiti javnost u proces donošenja odluka, jer je nesporan značaj ovog kraja za održivi razvoj lokalni zajednica koje gravitiraju ovom prostoru.

,,Nadamo se da će lokalne uprave shodno svojim nadležnostima insistirati na poštovanju principa decentralizacije, koje su i obaveza u procesu EU integracija, a državni organi shvatiti da je to trend savremenih demokratskih vrijednosti, nastalih upravo zbog održivog ekonomskig razvoja“.

Preporuke i  zaključci učesnika okruglog stola biće upućeni nadležnim institucijama i predstavljeni javnosti.

Aleksandar PEROVIĆ